Economisch en ecologisch verwarmen met een speksteenkachel

Speksteenkachels zijn houtkachels waarmee men economisch en ecologisch kan verwarmen.

De speksteenkachels van NunnaUuni leveren namelijk geen bijdrage tot het broeikaseffect en ze zorgen voor een positieve bijdrage aan het behoud van een leefbaar milieu. Ze garanderen namelijk een verbranding die uitermate zuiver is en CO2 neutraal. Aangezien hout een hernieuwbare biobrandstof is zal de ecologische voetafdruk dan ook stukken kleiner worden.

De hoge temperaturen die in de vuurhaard van speksteenkachels worden bereikt, zorgen voor een zo volledig mogelijke verbranding van het hout. Dat betekend dat de haard zo goed als geen zwavel- en koolmonoxide produceert. Een aardig bewijs hiervan kan u zelf gemakkelijk opmerken: uit de schoorsteen ziet u nauwelijks rook komen en dat is een goed teken! Rook kan u namelijk beschouwen als de resten van onverbrand hout. De afwezigheid van rook is een duidelijk bewijs van een complete en zuivere verbranding.

Speksteenkachels van NunnaUuni leveren geen bijdrage tot het broeikaseffect. Het Gouden Vuur verbrandingssysteem garandeert namelijk de volledige verbranding, waardoor niet méér koolstofdioxide (CO2) vrijkomt dan wanneer men het hout in het bos zou laten verrotten.

Hier eindigt het milieuvriendelijke karakter de NunnaUuni speksteenkachels echter niet. De ontginning in Finland van de MammuttiSteen zelf is ook volledig ecologisch verantwoord. Zowel bij het delven als bij het bewerken van de natuursteen komen geen sterk verontreinigende processen aan te pas.

Creatie: Reclamebureau PopCom