Lage emissie - lage uitstoot van verontreinigende stoffen

Speksteenkachels van NunnaUuni leveren geen negatieve bijdrage tot de opwarming van de aarde, het broeikaseffect en het gat in de ozonlaag. Het Gouden Vuur verbrandingssysteem garandeert namelijk een volledige verbranding, zodat er niet méér koolstofdioxide (CO2) vrijkomt dan wanneer men het hout in het bos zou laten verrotten. Het is dus een CO2 neutrale brandstof.

Het Gouden Vuur systeem, dat door NunnaUuni al werd gepatenteerd in 1998, verbrandt het hout in de kachel in een ongelofelijk heet vuur. De complete verbranding van het hout, bij een temperatuur tot 1.200 °C, zorgt ervoor dat er bijna geen schadelijke gassen worden gevormd. Er blijven bijna geen onverbrande resten meer over en de schoorsteen stoot bijna geen roetrook uit.

Een aardig bewijs hiervan kan u zelf gemakkelijk zien: uit de schoorsteen ziet u nauwelijks rook ontsnappen, en dat is een goed teken! Rook kan u namelijk beschouwen als onverbrand hout. De afwezigheid van rook is een duidelijk bewijs van een complete en zuivere verbranding.

Creatie: Reclamebureau PopCom