Het verschil tussen hernieuwbare en duurzame energie

Duurzame energie is energie waar de wereld onbeperkt over kan beschikken zodat het leefmilieu en de toekomstige generaties niet worden benadeeld. Voorbeelden van duurzame energie zijn zonne-energie en windenergie, twee energiebronnen die nog vele jaren beschikbaar zullen zijn.

Duurzame energie is een bredere term dan hernieuwbare energie. Duurzame energie is volledig in overeenstemming met de principes van duurzame ontwikkeling en is dus positief voor de economie, het milieu en de mens.
Om duurzaam te kunnen zijn moet energie hernieuwbaar zijn. Steenkool- en kerncentrales zijn dus per definitie niet duurzaam. Maar sommige hernieuwbare energie zal niet duurzaam zijn, bijvoorbeeld autobrandstof op basis van palmolie die afkomstig is van een plantage waarvoor een oerwoud is gekapt.

Hout is de voornaamste vorm van biomassa in België (zie ook biobrandstof). Het is dus een hernieuwbare én zelf beheerbare energiebron. Naar schatting kan hout instaan voor de realisatie van 50% van de hedendaagse doelstellingen rond het beschermen van het milieu. Meer en meer mensen kiezen dan ook voor deze energiebron en beheren hun eigen ‘hakhout’.

Een speksteenkachel wordt met hout gestookt en is dus een voorbeeld van milieubewust verwarmen. Hout draagt als hernieuwbare energiebron niet bij aan het broeikaseffect. Bij de verbranding van hout komt er net zoveel kooldioxide (CO²) vrij als een boom tijdens het groeiproces opneemt (zie ook CO2 neutrale brandstof en hernieuwbare brandstof).

Speksteen vrij zachte natuurproduct dat met relatief weinig energie wordt gewonnen en bewerkt. Bij de winning worden geen schadelijke stoffen gebruikt en blijft er geen schadelijk afval achter.

Creatie: Reclamebureau PopCom