Hernieuwbare brandstof

Speksteenkachels zijn een investering voor het leven en dat niet alleen omwille van hun degelijke constructie. De meeste voorraden van fossiele brandstoffen zullen in de loop van deze eeuw uitgeput zijn: petroleum in 2045, steenkool in 2070, uranium in 2075 en aardgas in 2085. Hout is echter een hernieuwbare biobrandstof die - mits een duurzaam bosbeleid - steeds voorradig zal blijven. Hout is een brandstof die er altijd is, dus ook in tijden van crisis.

Bomen nemen voor hun groei CO2 op via fotosynthese. Dezelfde hoeveelheid CO2 komt bij de verrotting of verbranding van het hout weer vrij. In tegenstelling tot fossiele energiedragers is hout dus een CO2-neutrale en milieuvriendelijke brandstof.

Indien u een open bebouwing met flink wat tuinruimte hebt kan u, via een 8-jarig boombeplantingssysteem, aan eigen houtwinning doen. Het is de bedoeling om verschillende boomsoorten aan te planten, snelgroeiende en trager groeiende, om zo na 8 jaar de eerste rij snelgroeiende bomen te rooien voor brandhout. Tegelijk worden nieuwe bomen aangeplant om de gerooide bomen te vervangen. Op die manier ontstaat een kringloop die u voorziet in een onuitputbare voorraad brandhout.

Creatie: Reclamebureau PopCom