Biobrandstof voor speksteenkachels

Biobrandstof is een verzamelnaam voor al de verschillende soorten brandstoffen die worden verkregen uit biomassa.

Biobrandstoffen in vaste, vloeibare of gasvormige toestand kunnen rekenen op een toenemende interesse van het grote publiek en ook vanuit wetenschappelijke hoek. Hernieuwbare brandstoffen vormen een sterk alternatief voor fossiele brandstoffen, waarvan de voorraad eindig en dus niet hernieuwbaar is. De interesse komt er onder andere omdat olieprijzen pieken en aardolieproducten sinds 2005 relatief gezien hoge prijzen kennen over langere tijd. Biobrandstoffen maakten in 2008 ongeveer 1,8% uit van de brandstoffen die gebruikt werden voor transport.

Speksteenkachels worden met hout gestookt en zijn dus een voorbeeld van milieubewust verwarmen. Hout draagt als biobrandstof niet bij aan het broeikaseffect. Bij de verbranding van hout komt er net zoveel kooldioxide (CO²) vrij als een boom tijdens het groeiproces opneemt.

Voor de ontdekking van fossiele brandstof (turf, bruinkool, steenkool, aardolie, teerzand en aardgas) gebruikte men alleen maar biobrandstoffen (hout, houtskool, gedroogde uitwerpselen, plantaardige olie of dierlijk vet), die wereldwijd nog steeds gebruikt worden als energiedrager.

Creatie: Reclamebureau PopCom